Rožmberský řád lebky
 • Vítáme vás!Vítejte v prezentaci Rožmberského řádu!
 • Přejeme Vám veselé Vánoce a šťastný rok 2014!Vítejte v prezentaci Rožmberského řádu!
 • Třeboň, sídlo Rožmberků i SchwarzenbergůSchwarzenberská kašna na zámeckém nádvoří
 • 2014 - Rok pánů z Hradce
 • Třeboň, sídlo RožmberkůRožmberský erb na zámecké bráně
 • Třeboň, sídlo RožmberkůBrána do zámeckých parků
 • Třeboň, sídlo RožmberkůPortál třeboňského zámku
 • Třeboň, sídlo Rožmberků i SchwarzenbergůSchwarzenberský sál, brána ke Krčínovu domu
 • Třeboň, sídlo RožmberkůTřeboňský zámek a Státní oblastní archiv
 • slide1a
 • slide2a
 • slide3a
 • slide4a
 • slide4b
 • slide5a
 • slide5c
 • slide7a
 • slide8a
 • slide9c
Fotografie Rožmberský řád lebky

Příspěvky označené štítkem ‘Ritterorden vom Totenkopf’

Velmistři Rožmberského řádu a Řádu lebky

12 Čec

Petr Vok z Rožmberka

Erb Petra Voka z Rožmberka(1. října 1539 Český Krumlov – 6. listopadu 1611 Třeboň) byl český šlechtic z rodu Rožmberků. Patřil k předním postavám českých dějin 16. a 17. století. František Palacký o něm napsal, že je vedle husitství druhým největším vrcholem naší minulosti. Byl posledním narozeným i zemřelým příslušníkem rožmberského rodu.

Více na cs.wikipedia.org nebo na encyklopedie.ckrumlov.cz

Jan Jiří ze Švamberka

Erb Jana Jiřího ze ŠvamberkaRodový erb Švamberků

Český šlechtic, 1603 – 09 dvorský sudí, 1609 – 11 český nejvyšší komorník, 1609 stavovský direktor. Dědic rožmberského majetku.

Petr ze Švamberka

Po smrti Jana Jiřího ze Švamberka roku 1617 převzal správu nad rodovým majetkem jeho syn Petr. V roce 1607 se stal hejtmanem plzeňského kraje, v roce 1612 doprovázel Matyáše k volbě do Frankfurtu. V roce 1615 převzal správu rodových statků, z nichž platil luterské německé kazatele v Praze. Za stavovského povstání v roce 1618 byl členem stavovského direktoria a jedním ze zemských správců, sám vydržoval praporec pěchoty. Za Fridricha V. Falckého byl nejvyšším sudím dvorským. V roce 1621 posmrtně odsouzen a jeho majetek byl zkonfiskován.

Silvius Nimrod Württembersko-Olešnický

Erb pánů z Württembergu-Olešnice(† 1664) byl olešnický kníže, manžel olešnické kněžny Alžběty Marie. Pocházel z weitlingenské větve württemberského rodu, byl synem vévody Julia Fridricha Württembersko-Weitlingenského.

Více na silesia.wikia.com

Alžběta Marie Minsterberská též Eliška Marie, vévodkyně z Württemberka

(11. května 1625 v Olešnici – 17. března 1686 tamtéž) byla poslední Poděbradovna, z rodiny krále Jiřího z Poděbrad.

Více na cs.wikipedia.org

Martin Buřič

Rodový znak velmistra Martina Buřiče

(*5. června 1984). Velmistr od 14. července 2011. Podprior pro Čechy, Moravu a Slezsko pro české převorství dědičné komendy Ayala Valva Řádu Maltézských rytířů. Držitel Řádu Vlka.

Velmistrem do ledna 2014

Petr Němý

                                                               (*13.2.1978)

                                                               Velmistrem zvolen 6.4.2014                                 

 

 
 

Druhé výročí znovuobnovení Rožmberského řádu

11 Čec

Plakát k druhému výročí řádu

Rožmberský řád lebky byl znovuobnoven 14. července 2011 v jižních Čechách. Dnes si připomínáme druhé výročí od jeho založení, ke kterému byl zhotoven i tento pamětní list. Zároveň byla uvedena do provozu i zcela nová internetová prezentace Rožmberského řádu.

Herold Rožmberského řádu

 
nekomentováno

Publikováno v Aktuality

 

Současnost řádu

11 Čec
Petr Vok z Rožmberka

Soukromá sbírka, obraz Petra Voka z Rožmberka s privilegiem pro městys Vyšší Brod

Rožmberský řád lebky je jeden z mála původních českých řádů. Byl založen na přelomu 16. a 17. století velmožem, majitelem obrovského jihočeského dominia Petrem Vokem z Rožmberka. Zaniká pravděpodobně po porážce zemských stavů a následném vypovězením Švamberků, kteří byli dědici Rožmberků, ze země. Poprvé byl obnovený 1652 knížetem Silviem Nimrodem Württembersko-Olešnickým jako Herzoglich Württemberg-Oelssischer Ritterorden vom Totenkopf.

Původní počet členů řádu byl omezen na číslo dvanáct – odkazující na počet apoštolů. Dnes jsme v přijímání členů trochu velkorysejší, náš řád již neuplatňuje rožmberský numerus clausus.

Původním hodnotám řádu jsme však nadále věrni. Období založení starého řádu Petra Voka z Rožmberka spadá do myšlenkově plodné epochy Rudolfa II., času, kdy Království české patřilo vedle alžbětínské Anglie a cinquecentovské Itálie k centrům západního světa. Toto období ještě plnou silou spočívalo na základech humanistického myšlení a odkazu antických ideálů, přitom však již hledalo odpovědi na složitou podstatu transcendentna, lidského poměru k němu, odraz Všehomíra v přírodě a člověku. To byly motivy, které praotce našeho řádu přivedly na myšlenku založit společnost duchovně orientovaných lidí, kteří nebudou „pouze“ příslušníky aristokracie rodové, ale budou z plných sil rozvíjet svoje šlechtictví etické a duchovní. Dvouslovným vyjádření touhy překonat všednodenní, materiální a myšlenkový rámec bylo a je dodnes řádové heslo: „Memento mori“ – „Pamatuj na smrt“. Grafickým vyjádřením je potom symbol lidské lebky.

Stejně tak my, jako ideoví nástupci posledního Pána z Rožmberka, který byl velkým podporovatelem vzdělanosti, umění a humanismu, usilujeme i my prostřednictvím společných debat ( jejichž korunou je možnost účastnit se každotýdenního Dne řádu, velké debatě na předem uložené téma), vzájemným sdílením našeho myšlenkového bohatství a inspirací odkazem našich předchůdců (mimo jiné velkých středoevropským myslitelů Theobalda Höcka, Angela Silesia, Jakoba Böhmeho a Paracelsa) o zušlechtění našich osobností, ochrana a podpora záchrany památek. Podpora organizacím a spolkům spojené s historii, záchranou památek. Znovuobnovení Rožmberského řádu proběhlo 14. července 2011 a od 2. prosince 2011 je Rožmberský řád lebky zapsán Ministerstvem vnitra České republiky jako občanské sdružení (dnes zapsaný spolek)

 

Rosenbergischer Ritterorden vom Totenkopf

10 Čec

Wir, als die ideologischen Nachfolger von Peter Wok von Rosenberg, sind versucht im gegenseitigen Austausch unserer Fülle von Ideen und Anregungen unserer Vorgänger um die Verfeinerung unserer Persönlichkeit.

Der Orden steht für die Verbreitung des Ruhmes des Peter Wok von Rosenberg als Träger von Traditionen, Bildung und Persönlichkeit. Wir wachsen in ritterlichen Tugenden wie Ehre, Treue, Mut und Schutz der Schwachen und Bedürftigen in den Leben ihrer Mitglieder und deren Aktivitäten in der Umgebung. Wir sind bestrebt um den Schutz des kulturellen Erbes sowie dessen Werte zu unterstützen. Wir unterstützen ebenfalls zahlreiche Petitionen und verschiedene humanitäre und gemeinnützige Organisationen und bemühen uns um die Rückkehr der Monarchie in den böhmischen Ländern.

Der Orden hat seinen Hauptsitz in der Tschechischen Republik, aber die Mitglieder kommen aus ganz Europa, und bald aus der ganzen Welt.

Peter Wok von Rosenberg

Petr Vok z Rožmberka

Peter Wok von Rosenberg, der erste Großmeister des Ordens

Petr Vok z Rožmberka

Peter Wok von Rosenberg

Rosenbergischer Orden vom Totenkopf wurde Ende 16. Jh., unter Herrschaft von Kaiser Rudolf II. Habsburg (Sitz in Prag) vom mächtigsten Mann des damaligen Königreichs Böhmen, Peter Wok von Rosenberg, gegründet. Peter Wok von Rosenberg war kinderlos, er war sich seiner Stellung im Los des vor der Erlöschung stehenden Hauses bewusst– dies sollte auch ein Motiv bei Gründung unseres Ordens sein. „Memento mori – Bedenke, dass Du sterblich bist“ hat der Gründer seinem Orden zur Devise auserwählt. Symbol des Ordens wurde der menschliche Totenkopf – nicht nur ein Sinnbild der Sterblichkeit, sondern in biblischer Gedankenwelt auch Inbegriff der Überwindung des Todes (Golgota).
Der Rosenbergische Ritter will durch Meditation die Rolle des Menschen im Plan der Ewigkeit für sich herausfinden. Der Rosenbergische Orden ist in erster Linie ein philosophischer Orden. In der Zeit der Gründung am Ende des 16. Jh. hat die Weltanschauung des Ordens Theobald Höck, gebürtiger Saarländer, Hofdichter von Peter Wok beträchtlich beeinflusst. Höck war ein protobarocker Schriftsteller mit Vorliebe für Thema der „Vanitas“. In der schlesischen Epoche des Ordens finden wir im und rund um den Orden die wichtigsten Denker der deutschen Barockmystik, Johannes Scheffler (mehr als Angelus Silesius genannt), Jakob Böhme, Paracelsus, Andreas Gryphius). Wir nennen sie „Philosophische Väter des Ordens“. Rosenbergischer Orden wurde zwar zweimal in seiner Kontinuität unterbrochen (nach dem Tod seines Gründers und seines Erneuers). Trotzdem finden tiefe philosophische Gedanken des Ordens immer wieder neue Nachfolger. Am Anfang des 19. Jh. sind es Braunschweig’sche („schwarze“) Husaren, die ihr Leben für Herrscher, Freiheit und Vaterland aufs Spiel setzen. Unter ihnen der junge Dichter Theodor Körner, der nicht nur mit seinen Gedichten das Volk ermutigt hat, sondern selbst mit Schwert in der Hand gegen Napoleon gekämpft hat. Am Anfang des 21. Jh. blickt der Rosenbergische Orden stolz in seine Vergangenheit, wir sind uns bewusst, dass unsere Vorgänger zu den namhaften Persönlichkeiten Zentraleuropas gehört haben und europäisches Denken bedeutend beeinflusst haben. Wir wollen das Erbe unserer Ordensväter bewahren und weiter entwickeln.

Großmeister des Ordens

Silvius Nimrod, kníže württembersko-olešnický

Silvius Nimrod, Herzog zu Württemberg-Oelsnitz

Voják württembersko-olešnického pluku

Soldat des Braunschweiger Regiment. Die Ulanen nennt mann als Schwarze Schar

Grossmeister des Ordens Peter Wok von Rosenberg (* am 1. Oktober 1539 in Krummau, † am 6. November 1611) war ein tschechischer Adeliger des Rosenberger Geschlechts. Er war einer der führenden Persönlichkeiten der tschechischen Geschichte 16. und 17 Jahrhunderts. František Palacký schrieb über ihn, dass er neben dem Hussitentum der zweitgrößte Höhepunkt in unserer Vergangenheit war. Er war das letzte Mitglied der Familie Rosenberger. Johann Georg von Schwamberg, Tschechischer Edelmann, 1603-1609 höfischer Richter, 1609-1611 höchster tschechischer Kammerherr, 1609 Statthalter. Erbe des Rosenbergschen Eigentums . Silvius Nimrod, Herzog zu Württemberg – Oels († 1664) war Oelsnitzer Prinz, Ehemann von Prinzessin Elizabeth Marie zu Podiebrad – Oels. Er stammte aus einer Familie der Württemberg -Weitlingens Niederlassungen und war der Sohn des Herzogs Julio Friedrich Württemberg – Weitlingen. Elizabeth Marie Münsterberská, Herzogin von Württemberg (* am 11. Mai 1625 in Oelsnitz, † am 17. März 1686 ebenda). Sie war die letzte aus der Familie von König Georg von Podiebrad. Marquis Martin Buřič del Teschio, Baron zu Pindus (* 5. Juni 1984). Großmeister seit 14. Juli 2011. Neue Großmeister ist Petr Němý er wurde gewählt 6.4.2014