Rožmberský řád lebky
 • Vítáme vás!Vítejte v prezentaci Rožmberského řádu!
 • Přejeme Vám veselé Vánoce a šťastný rok 2014!Vítejte v prezentaci Rožmberského řádu!
 • Třeboň, sídlo Rožmberků i SchwarzenbergůSchwarzenberská kašna na zámeckém nádvoří
 • 2014 - Rok pánů z Hradce
 • Třeboň, sídlo RožmberkůRožmberský erb na zámecké bráně
 • Třeboň, sídlo RožmberkůBrána do zámeckých parků
 • Třeboň, sídlo RožmberkůPortál třeboňského zámku
 • Třeboň, sídlo Rožmberků i SchwarzenbergůSchwarzenberský sál, brána ke Krčínovu domu
 • Třeboň, sídlo RožmberkůTřeboňský zámek a Státní oblastní archiv
 • slide1a
 • slide2a
 • slide3a
 • slide4a
 • slide4b
 • slide5a
 • slide5c
 • slide7a
 • slide8a
 • slide9c
Fotografie Rožmberský řád lebky

Současnost řádu

11 Čec
Petr Vok z Rožmberka

Soukromá sbírka, obraz Petra Voka z Rožmberka s privilegiem pro městys Vyšší Brod

Rožmberský řád lebky je jeden z mála původních českých řádů. Byl založen na přelomu 16. a 17. století velmožem, majitelem obrovského jihočeského dominia Petrem Vokem z Rožmberka. Zaniká pravděpodobně po porážce zemských stavů a následném vypovězením Švamberků, kteří byli dědici Rožmberků, ze země. Poprvé byl obnovený 1652 knížetem Silviem Nimrodem Württembersko-Olešnickým jako Herzoglich Württemberg-Oelssischer Ritterorden vom Totenkopf.

Původní počet členů řádu byl omezen na číslo dvanáct – odkazující na počet apoštolů. Dnes jsme v přijímání členů trochu velkorysejší, náš řád již neuplatňuje rožmberský numerus clausus.

Původním hodnotám řádu jsme však nadále věrni. Období založení starého řádu Petra Voka z Rožmberka spadá do myšlenkově plodné epochy Rudolfa II., času, kdy Království české patřilo vedle alžbětínské Anglie a cinquecentovské Itálie k centrům západního světa. Toto období ještě plnou silou spočívalo na základech humanistického myšlení a odkazu antických ideálů, přitom však již hledalo odpovědi na složitou podstatu transcendentna, lidského poměru k němu, odraz Všehomíra v přírodě a člověku. To byly motivy, které praotce našeho řádu přivedly na myšlenku založit společnost duchovně orientovaných lidí, kteří nebudou „pouze“ příslušníky aristokracie rodové, ale budou z plných sil rozvíjet svoje šlechtictví etické a duchovní. Dvouslovným vyjádření touhy překonat všednodenní, materiální a myšlenkový rámec bylo a je dodnes řádové heslo: „Memento mori“ – „Pamatuj na smrt“. Grafickým vyjádřením je potom symbol lidské lebky.

Stejně tak my, jako ideoví nástupci posledního Pána z Rožmberka, který byl velkým podporovatelem vzdělanosti, umění a humanismu, usilujeme i my prostřednictvím společných debat ( jejichž korunou je možnost účastnit se každotýdenního Dne řádu, velké debatě na předem uložené téma), vzájemným sdílením našeho myšlenkového bohatství a inspirací odkazem našich předchůdců (mimo jiné velkých středoevropským myslitelů Theobalda Höcka, Angela Silesia, Jakoba Böhmeho a Paracelsa) o zušlechtění našich osobností, ochrana a podpora záchrany památek. Podpora organizacím a spolkům spojené s historii, záchranou památek. Znovuobnovení Rožmberského řádu proběhlo 14. července 2011 a od 2. prosince 2011 je Rožmberský řád lebky zapsán Ministerstvem vnitra České republiky jako občanské sdružení (dnes zapsaný spolek)

 

Struktura řádu

06 Čec

Velmistr Rožmberského řádu

Petr Němý (zároveň předseda spolku, dříve občanského sdružení)

 

Regenti

Soňa Vojáčková (zároveň místopředseda spolku, dříve občanského sdružení)

Jan Ziegler

Jan Sýkora

Jan Drabálek

Patrik Kocum

 

Řádový archivář, kronikář

Jiří Jakeš

 

Kontakty

06 Čec

Rožmberský řád lebky

Ordo Calvariae Rosenberg

Registrace Rožmberského řádu lebky dne 2.12 2011 Ministerstvem vnitra České republiky  pod registračním číslem: VS/1-1/86703/11-R

Právní forma: 701 – Spolek (dříve občanské sdružení)
Stav: 1 – Subjekt činný bez omezení
Odvětvová klasifikace činnosti: 913390 – Činnost ostatních členských organizací
Identifikační číslo organizace (IČO):  227 63 031

Kontaktní spojení

Petr Němý (rozmberskyrad(a)seznam.cz)

Adresy pro doručování

Adresa řádu (spolku, dříve občanského sdružení)

Na pláni 29/2007, 150 00, Praha 5

Bankovní spojení

2000298651/2010

Jsme nezisková organizace a budeme vděčni za každý finanční dar, přičemž podle zákona č. 586/1992 Sb., § 15 odst. 8, si jako dárce můžete o tuto částku (přesahující 2% základu daně, maximálně však 10% základu daně) snížit daňový základ při ročním vyúčtování daně z příjmu. „Položky odpočitatelné od základu daně“ jsou podrobněji uvedeny v zákoně o daňovém řádu. Za případný finanční dar velice děkujeme.

 

Velmistr Rožmberského řádu

Petr Němý (zároveň předseda spolku, dříve občanského sdružení)

rozmberskyrad(a)seznam.cz