Rožmberský řád lebky
 • Vítáme vás!Vítejte v prezentaci Rožmberského řádu!
 • Přejeme Vám veselé Vánoce a šťastný rok 2014!Vítejte v prezentaci Rožmberského řádu!
 • Třeboň, sídlo Rožmberků i SchwarzenbergůSchwarzenberská kašna na zámeckém nádvoří
 • 2014 - Rok pánů z Hradce
 • Třeboň, sídlo RožmberkůRožmberský erb na zámecké bráně
 • Třeboň, sídlo RožmberkůBrána do zámeckých parků
 • Třeboň, sídlo RožmberkůPortál třeboňského zámku
 • Třeboň, sídlo Rožmberků i SchwarzenbergůSchwarzenberský sál, brána ke Krčínovu domu
 • Třeboň, sídlo RožmberkůTřeboňský zámek a Státní oblastní archiv
 • slide1a
 • slide2a
 • slide3a
 • slide4a
 • slide4b
 • slide5a
 • slide5c
 • slide7a
 • slide8a
 • slide9c
Fotografie Rožmberský řád lebky

Příspěvky označené štítkem ‘protektor’

Královský protektor

09 Čec

Narozen v Santa Fé v Argentině 17. července 1975. Prvorozený syn markýze Maria Andrése Ayaly de Valva a princezny Rosy Noemi do Monje – Bourdon. Je držitelem titulů kníže pindský a vévoda makedonský. Markýz z Valvy, hrabě recalmutský, baron Mazzarà Sant’ Andrea. Dále je držitelem několika vznešených titulů a rytířských řádů. Po dlouhé právní debatě mezi dědici knížete Alcibíadese del Pindo se tituly „kníže pindoský“ a „vévoda makedonský“ restituovaly.

Don Andreas Omar Ayala d'Valva

Jeho královská výsost Andrés Omar Ayala, kníže pindský a vévoda makedonský, je nástupce v přímé linii rodu Diamandi a je současný nositel všech titulů a ocenění tohoto knížecího rodu. Má doktorát z teologie a titul bakaláře z filozofie. Dále absolvoval kurzy heraldiky a genealogie. Hovoří španělsky, anglicky, portugalsky, italsky, řecky a hebrejsky. Je ženatý od 15. března 2010 a jeho manželkou je princezna Angela. Kníže spojuje své aktivity v knížecím rodě s diplomatickými, vzdělávacími a charitativními projekty a podporuje různé kulturní a humanitární asociace. Taktéž je držitelem titulů, vyznamenání a ocenění řádů rytířských a za zásluhy.

Oficiální internetové stránky na adrese http://casaprincipescadelpindo.weebly.com/

Erb Jeho výsosti Andease Omara Ayaly d'Valva